(UUS!) Raamatupidamise kursus vene keeles

Raamatupidamise kursus vene keeles (72 ak)

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse palju praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Merit Palk.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Koolituse eesmärk: Koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamisi aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit.

Koolituse toimumise aeg: 22.09-27.11.2015 (koolituse maht 72 ak, 18 õppepäeva)

Kursusel läbitakse teemad:

 • Raamatupidamise põhimõisted
 • Raamatupidamiskontod. Kontode liigid. Kahekordne kirjeldamine
 • Raamatupidamise meetod
 • Raamatupidamise osad
 • Pearaamatu pidamine
 • Majandustehingute dokumenteerimine
 • Kassatehingute arvestus, pangakontodel teostatavate tehingute arvestus, aruandealuste summade arvestus
 • Müügi ja ostu arvestus
 • Varude, kauba, tooraine ja materjalide arvestus, tarnijate, töövõtjate, ostjate ja tellijatega tehtavate arvelduste arvestus
 • Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvestus
 • Töötasu ja maksude tasumise arvestus
 • Kommerts- ja finantstulude ja -kulude arvestus
 • Algkapitali, aktsiate, tulude ja kulude arvestus
 • Raamatupidamise ja maksukorralduse seadused Eesti Vabariigis. Maksud. Peamiste maksudeklaratsioonide täitmine
 • Raamatupidaja ja töösuhted: tööle vormistamine, puhkus, töölähetus, kompensatsioonid jne
 • Bilanss. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude koostamine. Aastaaruande koostamise põhimõtted
 • Raamatupidamisülesannete lahendamine (käsitsi, Excelis, raamatupidamisprogrammis Merit)

Koolituse maksumus: 648 eurot+ km (72 ak tundi)

Koolitusluba nr 6400 HTM

Koolitaja:

Ingrid Laht

Lõpetanud 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppe
Alates 2005. aastast atesteeritud raamatupidaja
Alates 2010. aastast atesteeritud ettevõtluskonsultant
Alates 2013. aasta septembrist Tartu Ärinõuandla konsultant

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Advertisements