(UUS!) Praktiline äriplaani koostamine

Praktiline äriplaani koostamise kiirkursus (20 ak)
Sihtgrupp: Kursusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Koolitus eeldab, et osalejad on varem läbinud majanduse vms ettevõtluskursuse ning olemas on äriidee.
Koolituse eesmärk on õppida mõistma äriplaani koostamise põhimõtteid, koolitusel käiakse läbi äriplaani põhiosad ja peatutakse äriplaani põhinõuetel. Koolituse käigus koostavad osalejad ise äriplaani.

Koolitus toimub: 28.01.2016 – 25.02.2016  (5 õppepäeva)

Maht: 20 ak

Koolituse tasu: 350 eurot + km
Oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid!
Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee
Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Õpiväljundid:
*Teab äriplaani ülesehitust
*Koostab swot-analüüsi
*Oskab hinnata ja koostada makromajanduslikku analüüsi enda loodava ettevõtte kohta
*Oskab äriplaanis kirjeldada oma teenuseid/tooteid ning kirjeldada teenuse osutamise protsessi või toote tootmise protsessi
*Oskab kirjeldada äriplaanis oma ettevõtte kliente
*Teab ja oskab kirjeldada ning analüüsida oma ettevõtte konkurente
*Koostab turundusplaani ning ettevõtte tegevusplaani
*Oskab koostada finantsprognoose
*Oskab hinnata ettevõtte riske ja teab nende maandamise võimalusi
*Koostab äriplaani etteantud ülesehituse järgi
*Kaitseb valminud äriplaani
Koolitaja: Ingrid Laht
Lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe
Alates 2005. aastast atesteeritud raamatupidaja
Alates 2010. aastast atesteeritud ettevõtluskonsultant
Alates 2014. aastast täiskasvanute koolitaja, tase 6
Töökogemus: tegevjuht, personalijuht ja raamatupidaja väikeettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine). Pikaaegne praktika kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant), Maksu- ja Tolliametis vanemrevident ning viimased 7 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses: ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtjad), alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine,Tehnolooga Arenduskeskuste koordinaator. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.
Advertisements