Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendkoolitus (8 h)

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Koolitus on mõeldud  – Tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

– millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid;

– kuidas teostada sisekontrolli;

– kuidas kaardistada terviseriske;

– kuidas koostada riskianalüüs.

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Kursuse läbinu:

1) jälgib töökeskkonna töökorraldust ettevõttes;
2) teab, mida hõlmab sellealane juhendamine;
3) teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu;
4) oskab ennetada kutsehaigusi;
5) oskab teha riskianalüüsi ja sisekontrolli.

Koolitus toimub:  21.05.2019, kell 09.00-16.00

Järgmised koolitused toimuvad: 12.06.2019 / 27.08.2019

Koolituse maksumus:   85 € (+ km)

Hind sisaldab: koolituse materjalid, tunnistus, kohvipaus, supp ja energiapaus.

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Asukoht: Vasara 50, Tartu

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid!

Koolitaja Veronika Kruustik  on tegelenud tööohutuse valdkonnaga alates aastast 1999. Tänagi on ta erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialist, siseaudiitor ja peamisteks tööülesanneteks on juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Info ja registreerimine: 5611 1717 / koolitus@leoskikoolitus.ee

Advertisements