Töötervishoiu ja tööohutusalane täiendkoolitus (8 H)

Koolitus toimub:  12.12.2018 kell 09.00-16.00

Järgmised koolitused toimuvad: 16.01.2019 / 13.02.2019

Koolituse maksumus:   85 € (+ km)

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Asukoht: Vasara 50, Tartu

Oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid!

Koolituse lektor on töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist-praktik: Veronika Kruustik

Koolitus korraldatakse vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157).

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Koolituse teemad:

 • Töökeskkonna ohutegurid
  – keemilised, bioloogilised, füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  – isikukaitsevahendite kasutamine
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
  – riski hindamise meetodid
  – riskide ohjamise abinõud
 • Töötajate tervisekontroll
  -tervisekontrolli korraldamine ettevõttes ja andmete säilitamine
 • Kutsehaigused
  -kutsehaiguste sümptomid
  -kutsehaiguste uurimine

Kursuse läbinu:

1) jälgib töökeskkonna töökorraldust ettevõttes;
2) teab, mida hõlmab sellealane juhendamine;
3) teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu;
4) oskab ennetada kutsehaigusi;
5) oskab teha riskianalüüsi ja sisekontrolli

Täiendkoolitus eeldab, et enne on läbitud 24-tunnine töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete koolitus!

Hind sisaldab: koolituse materjalid, tunnistus, kohvipaus, supp ja energiapaus.

Koolitaja Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor. Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012.  Eesti Kvaliteediühingu liige.

Info ja registreerimine, koolituse tellimine ettevõttesse:

5611 1717

koolitus@leoskikoolitus.ee

Advertisements