Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 h)

Koolitus toimub: 06.12-17.12.2018 (koolituspäevad 06.12/12.12/17.12.2018), kell 09.00-16.00.

Järgmised koolitused toimuvad: 15.01-17.01.2019; 12.02-14.02.2019.

Koolituse maksumus:   145 eur (+km)

Hind sisaldab: koolituse materjalid, tunnistus, kohvipaus, supp ja energiapaus.

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Asukoht: Vasara 50, Tartu

Koolitus korraldatakse vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157).
Koolituse lektoriteks on töötervishoiu, tööõiguse ja tööohutuse spetsialistid-praktikud: Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tauno Lehtveer, Tiina Leosk.

Lisainfo ja registreerumine

Koolitusel käsitletavad teemad:
1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvalve
 • Õnnetusoht, elektriohutus

2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastutus töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 1. Riskianalüüs
 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

Kursuse lõpetanu:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Kursuse läbinule sotsiaalministeeriumi tunnustatud pädevustunnistus!

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee või helistage 5611 1717

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.

Oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid!Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Lõuna-Eesti piires tuleme kohale ettevõttesse! Küsige pakkumist!

Kui ettevõttest on koolitusele tulemas rohkem kui 5 töötajat, siis hind kokkuleppel.

Küsi hinnapakkumist!

Advertisements