Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 h)

Koolitus toimub: 26.08-28.08.2019kell 09.00-16.00. 

Järgmised koolitused toimuvad: 23.09-25.09.2019 / 21.10-23.10.2019

Koolitus on mõeldud – tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
– Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes
– Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe
– Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
– Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
– Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi
– Töökeskkonna sisekontroll

– Õnnetusoht

– Koostöö õiguslikud alused

– Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse viimaseid uuendused (mis jõustus 01.01.2019).
Koolituse lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Kursuse lõpetanu:
1) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
2) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Kursuse läbinule sotsiaalministeeriumi tunnustatud pädevustunnistus!

Asukoht: Vasara 50, Tartu 

Koolituse maksumus:   145 eur (+km)

Hind sisaldab: koolituse materjalid, tunnistus, kohvipaus, supp ja energiapaus.

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Koolitajad:

 Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga alates aastast 1999. Tänagi on ta erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialist, siseaudiitor ja peamisteks tööülesanneteks on juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Tiina Leosk on alates 2009 aastast OÜ Leoski Tööõigusabi Leoski Koolituse juhatuse liige, koolitaja. Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Lõpetanud 2016 aastal kogemusnõustajate koolituse.

Raiko Leosk – kogemus koolitajana aastast 2010. Raiko on lõpetanud 2011 aastal Tartu Maaülikooli energiakasutuse eriala magistriõppe. Alates 2006 Elektrilevi OÜ-s töödejuhataja

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee või helistage 5611 1717

Oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid!Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Lõuna-Eesti piires tuleme kohale ettevõttesse! Küsige pakkumist!

Kui ettevõttest on koolitusele tulemas rohkem kui 5 töötajat, siis hind kokkuleppel.

 

Advertisements