Töötajate juhtimine ja motiveerimine

Koolituse maht:       6 ak

Tasu:                            80 eurot (+km)
Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Teemad:

Organisatsiooni kultuur, strateegia ja väärtused
Strateegiline juhtimine
Juhtimisvaldkonnad
Missioon ja visioon
Juhtide vajalikud oskused
Motivatsioonid: sisemine, välimine
Juhendamine ja juhendaja
Delegeerimine
Konfliktide tüübid
Meeskonnatöö

Sihtgrupp: osalema on oodatud nii esmatasandi- kui ka keskastmejuhid, juhiabid, personalitöötajad, mentorid ja teised, kellel on kokkupuuteid meeskonnatööga.

Eesmärk: koolituse läbinu oskab ennast ja meeskonda motiveerida, oskuslikult lahendada meeskonnas tekkinud probleemid.

Lektor: Tiina Leosk

Vasara 50, Tartu (Leoski Koolituse koolitusklass)
Koolituse läbinuile antakse Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa nr 7119HTM alusel tunnistus.

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Advertisements