Suhtlemiskunsti ABC

Teadlik ja efektiivne suhtlemine on aluseks enamikele asjadele siin elus – see, kuidas me end väljendame ning kuidas me väljendusoskust arendame, mängib suurt rolli nii igapäevaste kui suuremate eesmärkide saavutamisel.

Koolituse eesmärk on anda taustteadmised ning praktilised oskused igapäevaseks edukaks suhtlemiseks, suhtlemisega seotud valdkonnas tegelemiseks ja põhi enese edasi arendamiseks. Koolituse jooksul keskendume iseenda suhtlemisoskuste arendamisele. Koolituse läbinu on parem suhtleja ning mõistab, millistest erinevates teguritest sõltub info vahetuse efektiivsus nii indiviidide kui ka organisatsioonide vahel.

Koolituse sihtgrupp: koolitus on suunatud personalitöötajatele, juhiabidele, sekretäridele ja kõikidele teistele, kes igapäevaselt organisatsioonis kolleegide või klientidega aktiivselt suhtlevad.

Koolituse teemad: Kuidas ma annan edasi halva sõnumi? Kuidas jääda normaalseks, kui keegi mulle halvasti ütleb? Kuidas saada aru, kui mõni inimene valetab mulle näkku? Kuidas öelda julgelt nii nagu on? Ja veel, et inimesed ei mõistaks mind hukka? Kuidas suhelda nii, et võita kõigi südamed? Vot nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse efektiivse suhtlemiskunsti koolitus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija:

  • on teadlikum vestluspartner;
  • oskab eristada sihtrühmi. Ta teab, kuidas sõnastada neile kommunikatsioonisõnumeid ja valida sihtrühmadega suhtlemiseks parimad vahendid
  • oskab oma ideid väljendada sobival viisil nii suuliselt kui ka kirjalikult ja teiste ideedele korrektselt viidates
  • mõistab meeskonnatöö erinevaid aspekte ning oskab seda mõistmist meeskonnatööd tehes kasutada

Koolituse lõpus toimub reflektsioon nii enda suhtlemismustritele, enda organisatsioonis toimuvale kommunikatsioonile, võimalike lahenduste leidmine ning vajadusel koolitusele järgneval ajal konsultatsioon. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus, mis tõendab koolitusel osalemist.

Koolituse kogumaht: 16 ak, millest auditoorset tööd 12 ak ja iseseisvat tööd 4 ak.

Koolituse tasu: 99€+ km

Koolitus toimub: 28.05-29.05.2019

Koolitajaks on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant Karl Gustav Adamsoo, kes on meediaõpetuse ja kommunikatsiooni õpetaja, erinevate meedia huviringide juhendaja. Karl Gustav keskendub enda ülikooli lõputöödes eakate digipädevusele ning generatsioonidevahelisele dialoogikultuurile, mis tõi 2018. aasta sügisel UNESCO meedia- ja infokirjaoskuse konverentsi üliõpilastööde konkursil peavõidu. Karl Gustav on seisnud sadade koolinoorte ja kauem olnud noorte ees ning jaganud enda eriilmelisi kogemusi ning teoreetilisi teadmisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi.

Advertisements