Klienditeeninduse A&O

Sihtgrupp: osalema on oodatud nii teenindusjuhid kui ka klienditeenindajad eri teenindusvaldkondadest.
Eesmärk: anda osalejatele oskused ja teadmised klienditeenindusest, klienditeenindust mõjutavatest teguritest, käitumisest konfliktisituatsioonis.

 

Koolitus toimub 03.11 – 04.11.15

Lektor: Kaire Lindeberg
Vasara 50, Tartu (Leoski Koolituse koolitusklass)
Koolituse läbinuile antakse Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa nr 7119HTM alusel tunnistus.
Teemad:
Klienditeeninduse alused, olemus
Klienditüübid
Hea teeninduse põhimõtted
Konfliktne klient ja temaga toimetulek
Koolituse maht: 12 ak
Koolituse tasu: 84 eurot + km
Info ja registreerimine:
telefonidel 735 5007 või 5611 1717
e-postiga koolitus@leoskikoolitus.ee
Advertisements