Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine koos töökeskkonnaalase väljaõppega

Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine, eesmärk tegutsemisel, kaasnevad riskid. Tutvutakse ettevõtte rajamise eri võimalustega (frantsiis, ettevõtte ostmine), kehtivate seaduste ja tugisüsteemiga.

Õpitakse äritegevust planeerima, teostama vajalikke arvestusi.

Koolitus toimub: 01.08-06.09.2019, Tartus

Järgmine grupp: 09.09-18.10.2019

Maht: 140 ak, auditoorse töö maht 104 ak, iseseisva töö maht 36 ak.

Koolituse tasu: 1150 eurot + km

Koolituse tasu sisaldab materjale, tunnistust, kohvi ja tee pause küpsistega ning lõunapausil suppi.

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.

Koolituse eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Õpiväljundid

Õppeaine läbinud isik:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess
 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses
 • mõistab turunduse tähendust ja oskab turuolukorda analüüsida
 • tunneb ettevõtte omanike ning juhtide põhirolle ja oskusi
 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada
 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast
 • oskab leida ja arendada äriideid
 • oskab kavandada äriidee rakendamist
 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu
 • oskab leida rahastamisallikaid
 • teab, mis on meeskonnatöö ja oskab seda korraldada
 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani

Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus
 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab
 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine
 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid
 • Ettevõtlusega alustamine
 • Ettevõtlusvormid  (erinevused)
 • Ettevõtluse rajamise etapid
 • Ebaõnnestumise põhjused
 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik
 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine
 • Äriidee analüüs, turu-uuring
 • Konkurentsieelis. Põhilised konkurentsistrateegiad.
 • Äriplaani olemus ning struktuur
 • Enamlevinud vead äriplaanides
 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)
 • Finantsarvestuse alused
 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine
 • Raamatupidamise algteadmised
 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD jne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel
 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)
 • Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud
 • Finantsanalüüs (näidisülesande lahendamine)
 • Toode ja teenus. Unikaalne müügiargument.
 • Tootefoto ABC
 • SWOT-analüüs
 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus
 • Konkurentide analüüs
 • Müük ja turundus
 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel (töövõtuleping, käsundusleping, tööleping, telefonileping jms)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused
 • Individuaalne konsultatsioon
 • Koolitusel läbitakse ka 24-tunnine töökeskkonnaspetsialistide ja volinike väljaõpe (eraldi tunnistus)!

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitajad:

Rita Tamm

2014-2015 töötas Rahandusministeeriumis eksperdina. 2012-2014 oli SA Tartu Teaduspark inkubatsioonikeskuse juhataja. 1996 – 2012 töötas Tartu Ärinõuandlas ettevõtluse vanemkonsultandina. Kuulub EAS’i atesteeritud konsultantide nimekirja.
Rita on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinseneri eriala 1983

Tiina Leosk

Kutseline andragoog – IV tase (täiskasvanute koolitaja 7. tase). 10 aastat töökogemust juhtimises, sh personali- ja koolitusvaldkonnas (suurettevõte AS Dolphin). Täiskasvanute koolitamise kogemus – üle 20 aasta. Lõpetanud Audentese Ülikooli (ärikorralduse bakalaureusekraad)

Ege Jaanso

Ettevõtja alates 1998. aastast. Juhtinud ja nõustanud ettevõtteid väga erinevates valdkondades. Lõpetanud aastal 2005 Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal. Diplomitöö teema: väikeettevõtete toetamine Eestis. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2012 aastast. Ligikaudu 6 aastat töökogemust Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonna peaspetsialistina. Analüüsinud ja menetlenud ligikaudu 2500-3000 äriplaani.

Marge Kriisa

Töötanud üle 15 aasta raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi. Marge on üle seitsme aasta tegutsenud täiskasvanute koolitajana raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.

Marvi Pristavka-Taal

Usun, et kõik võimalused on peidus meis endis. Nii nagu ma mõned aastad tagasi avastasin, et hobist võib saada tõsine, aga ülimalt meeldiv töö.

Veronika Kruustik

Tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus. Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Eesti Kvaliteediühingu liige.

Advertisements