Koolitaja koolitus

Koolituse liik: täiskasvanute täienduskoolitus
Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tasemele 5, 6 ja 7. Kursuse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Sihtgrupp: koolitajad, õpetajad, lektorid, õppejõud, mentorid, konsultandid ning spetsialistid, kes soovivad hakata tegelema täiskasvanute koolitamisega.

Oled oodatud:
1. Kui sul on vähemalt keskharidus
2. Kui sul on tahe oma oskused ja teadmised teistele edasi anda
3. Kui sa soovid saada oma töökohas sisekoolitajaks
4. Kui sul on tööandja (koolituskaardi omanikel töötukassa) nõusolek

Koolituse aeg: 29.08.19-28.02.2020

Koolituse kuupäevad: 29.08/30.08/19.09/20.09/24.10/25.10/28.11/29.11/19.12/20.12.2019 / 23.01/24.01/27.02/28.02.2020

Eesmärgid:
1. Kursuse lõpetanul on põhiteadmised andragoogikast, mis aitavad tagada:
1.1. tingimused koolitaja professionaalseks arenguks
1.2. andragoogi kompetentside kujundamist ja täiustamist
1.3. eduka kutseeksami läbimise
2. Kursuse lõpetanu on kogenud kooperatiivset täiskasvanuhariduse printsiipidele vastavat õpet ja reflekteerinud kasutatud õppemeetodeid
3. Kursuse lõpetanu on kogunud enesekindlust koolitaja rollis ja hindab oma valmisolekut täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks
4. Kursuse lõpetanu on võimeline koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi oma töös kasutama ja ka ennast järjekindlalt täiendama kutsealaselt, erialaselt ja ka tööalaselt

Õppekava läbiv teema on koolitaja kui reflekteeriv praktik ja õpe koosneb järgmistest teemavaldkondadest:
1. Grupi käivitamine, isiklikud arusaamad õpetamisest, õppimine täiskasvanueas
2. Täiskasvanute koolitaja kui professionaal ühiskonnas ja õppegrupis
3. Toimetulek keerulistes olukordades ja riskide juhtimine
4. Õppimine ja areng täiskasvanueas
5. Õppeprotsess
6. Õppemeetodid täiskasvanuõppes
7. Loovaid meetodeid enesereflektsiooniks

Õpingute lõpetamise nõuded: Õpilane on saavutanud õppekavas esitatud õpitulemused. Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning on sooritanud kõik praktilised tööd

Õpiväljundid:
1. Eesmärgistab, kavandab ja juhib teadlikult õppeprotsessi
2. Lähtub koolitamisel täiskasvanud õppija õpivajadustest
3. Toetab igati õppija õppimist, luues ka õppimist soodustava keskkonna
4. Valib ja kohaldab eesmärgipäraselt õppemeetodeid
5. Analüüsib ennast kui täiskasvanute koolitajat
6. Määratleb enda kui koolitaja arenguperspektiivid
7. Tunneb täiskasvanuharidust reguleerivaid seadusi ja on motiveeritud järgima täiskasvanute koolitaja kutse-eetikakoodeksis sätestatut
Õppekava kogumaht: 210 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorset õpet 88  tundi, 122 tundi iseseisvat tööd;  8 EAP
Õppeaja kestus: 14 õppepäeva

Koolituse tasu: 1960 eurot + km

Soovi korral võimaldame tasuda ka osa- või kuumaksetena.

Hind sisaldab materjale, tunnistust, kohvipause.

Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vajutades Leoski Koolituse Facebooki lehel nuppu “meeldib” kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: http://www.facebook.com/LeoskiKoolitus/

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Koolitusele registreerumisel palume kindlasti lisada soovitud koolituse pealkiri.
Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi või töötukassa kliendinumbri. Lisage ka oma Töötukassa piirkond.
Kursust viivad läbi: Ena Drenkhan (MA, täiskasvanute koolitaja tase 7), Marika Kaasik (MA, täiskasvanute koolitaja tase 7), Tiina Leosk (BA, täiskasvanute koolitaja tase 7)Kaire Lindeberg (BA, täiskasvanute koolitaja tase 6), Diana Eller (BA, täiskasvanute koolitaja tase 6), Hiie Tamm (BA, täiskasvanute koolitaja tase 6) jt.

Advertisements