Koolitused

Ajajuhtimine

Ametialane etikett

Koolitaja koolitus

Dokumendihaldus

Ettevõtluskoolitus inglise keeles

Oluline tööseadusandluses

Praktiline äriplaani kirjutamise kursus

Personalitöö
Raamatupidamise algõpe

 FIE Maksustamine ja raamatupidamine

Sekretäri-juhiabi kursus personalitöö ja seadusandlusega

Stress

Tootefoto ABC

Töötajate motiveerimine

Töötervishoiu ja tööohutuse 24-tunnine väljaõpe

Töötervishoiu ja tööohutuse 8-tunnine täiendkoolitus

Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine
Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine (vene keeles)

Advertisements