Koolitused

Kogemusnõustajate väljaõpe Tartus

Kogemusnõustajate väljaõpe Tallinnas

Kogemusnõustajate väljaõpe Tallinnas (vene keeles)

Suhtlemiskunsti ABC

Ametialane etikett

Koolitaja koolitus

Dokumendihaldus

Oluline tööseadusandluses

Praktiline äriplaani kirjutamise kursus

Personalitöö
Raamatupidamise algõpe

 FIE Maksustamine ja raamatupidamine

Sekretäri-juhiabi kursus personalitöö ja seadusandlusega

Töö raske kliendiga

Tootefoto ABC

Töötajate motiveerimine

Töötervishoiu ja tööohutuse 24-tunnine väljaõpe

Töötervishoiu ja tööohutuse 8-tunnine täiendkoolitus

Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine
Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine (vene keeles)

Advertisements