Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või – grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed.

Kogemusnõustaja on Sulle toeks
 • oma looga
 • oma praktiliste kogemustega
 • teadmistega
 • mõistmise ja toetamisega
 • lihtsalt olemas olemisega

Septembrist 2016 on avatud meie uksed, et nõustada teemadel:

 • depressioon
 • stress
 • lapse kaotamine
 • vähkkasvaja
 • läbipõlemine
 • pikaajaline töötus
 • pikaajaline kriis elus
 • ärevushäired
 • depressioonis pereliikme toetamine

Nõustajad on 2016 aastal läbinud 200-tunnise Kogemusnõustajate väljaõppe ja 117-tunnise Kogemusnõustajate baaskoolituse (Anneli Valdmanni koolkond).

Nõustamise hind on 10€ ak tund.
Nõustamise aja broneerimiseks palume helistada aegsasti telefonil 5649 2601.

Advertisements