Kogemusnõustajate väljaõpe Tartus

Kogemusnõustajate väljaõpe Tartus eesti keeles (Anneli Valdmanni koolkond)

Kogemusnõustajate koolitus keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas ka siis kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt.

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku leiad riikliku õppekava failist

Kursuse sisu:

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika
 3. Isikliku taastumiskogemuse analüüs
 4. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
 5. Baasteadmised ja oskused kriisitöös
 6. Baasteadmised ja oskused grupitöös
 7. Töö raskete klientidega – täiendmoodul, lisandub riikliku õppekava ainetele
 8. Praktika juhendamised/superviseerimine individuaalselt ja/või grupis
 9. Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon.

Koolitus toimub: 02.09.2019 – 02.03.2020, Vasara 50 Tartu

Õppegrupi kuupäevad: 02.09/03.09/16.09/17.09/30.09.2019

01.10/14.10/15.10/28.10/29.10.2019

11.11/12.11.2019

Koolituse maht: 200 ak, millest 152 ak kontakttunde (koolituspäevad 96 ak, praktika 30 ak ja praktikajuhendamises osalemine 26 ak) ja iseseisev töö 48 ak.

Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega.

Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõputöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.

Õppegrupis praktikaanalüüsi päevi on 2 – a’ 6 ak. Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht on vähemalt 12 ak. Kordade arvu lepivad kokku osalejad. Kirjalik lõputöö sisaldab * enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)* praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, kokku 7-8 lehekülge.

Koolituse tasu: 2080€ + km

Koolituse tasu sisaldab materjale, tunnistust, kohvi ja tee pause küpsistega ning lõunapausil suppi.

Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega!

Kandideerimise protsess:

** Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimise ankeet (mille saadame Teile registreerimisel meilile).

** Tuleb ette nähtud ajal enne eelintervjuusid esitada motivatsioonikiri. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV.

**    Tuleb osaleda eelintervjuul. Eelintervjuu toimub grupiprotsessina. Individuaalseid intervjuusid läbi ei viida.
Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud.

Eelintervjuude kuupäevad ja motivatsioonikirjade tähtajad

– eelintervjuu on N 22.08 kell 11.00-13.00

– motivatsioonikirjade tähtaeg on 16.08 kell 23.59, saata aadressile tiina@leoskikoolitus.ee

– Töötukassa koolituskaardiga osalemise eelkinnituse tähtaeg on 21.08 – ehk, kas Töötukassa on nõus kandidaadi eest tasuma, kui ta osutub valituks.

Täpsem info koolituse kohta Tiina Leosk  5649 2601

Koolitusele registreerimiseks saatke palun kiri: koolitus@leoskikoolitus.ee

Koolitajad: 

 • Anneli Valdmann – psühholoog, kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor
 • Tiina Leosk – koolitaja, nõustaja
 • Sirje Pärn – koolitaja, sotsiaaltöötaja, nõustaja
 • Täiendavad teised kogemusnõustajad-kogemuskoolitajad.

Koolitusele registreerimiseks täitke allolev vorm.

 

 

 

 

 

 

Töötukassa koolituskaardi omanikel palume kirjutada registreerimissoovile lisaks oma isikukoodi.

Advertisements