Tehtud tööd

Aastal 2015 tehtud olulisemad tööd

 • Sekretär- juhiabi kursus Tartus 140 ak (3 gruppi)
 • Andragoogika kursus Tartus 210 tundi (1 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine Tartus 88 tundi (3 gruppi)
 • Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine Tartus 60 ak, (individuaalõpe programm )
 • Praktiline äriplaani koostamine Tartus 20 ak (1 grupp)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Tartus (12 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Räpinas (1 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Viljandi (1 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine väljaõppekoolitus Tartus (12 gruppi)
 • Tööklubi Tartus 30 tundi, Töötukassa hange (8 gruppi)
 • Mentorklubi Tartus 30 tundi, Töötukassa hange (1 grupp)
 • Tööharjutus Veriora 30 tundi, Töötukassa hange (1 gruppi)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus Tartus 80 ak, Töötukassa hange ( 3 gruppi)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus Võrus 80 ak, Töötukassa hange ( 1 gruppi)
 • Käitumisharjumuste kujundamine koolieelses eas 4 ak, Tartu (4 gruppi)
 • Mida juht peab teadma tööseadusandlusest Tallinnas, 6 ak (1 grupp)
 • Mida juht peab teadma tööseadusandlusest Tartus, 6 ak (1 grupp)
 • Töölepingu seaduse koolitused Tartu Kutsehariduskeskuses
 • Tööleping ja muud lepingud – erisused, 4 ak, Tartu Ärinõuandla

Aastal 2014 tehtud olulisemad tööd

 • Sekretäri-juhiabi kursus Tartus 148 ak (4 gruppi)
 • Andragoogika kursus Tartus 210 tundi (1 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine Tartus 72 tundi (1 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine Tartus 84 tundi (2 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine vene keeles Tartus 84 tundi (1 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine Tartus 88 tundi (1 grupp)
 • Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine Tartus 112 tundi (1 grupp)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Tartus (12 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine väljaõppekoolitus Tartus (12 gruppi)
 • Raamatupidamise kursus vene keeles Tartus 72 ak
 • Tööklubi Tartus 30 tundi, Töötukassa hange (10 gruppi)
 • Tööklubi Põlvas 30 tundi, Töötukassa hange (2 gruppi)
 • Tööklubi Võrus 30 tundi, Töötukassa hange (2 gruppi)
 • Tööklubi Veriora 30 tundi, Töötukassa hange (1 gruppi)
 • Tööklubi Kanepi 30 tundi, Töötukassa hange (1 gruppi)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus Tartus 80 ak, Töötukassa hange ( 7 gruppi)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus Võrus 80 ak, Töötukassa hange ( 1 gruppi)
 • Töökorralduse reguleerivad dokumendid ja näpunäited hoidmaks ära töövaidlusi Tallinna Konverentsid
 • Tööõiguse aastakonverents. Kõik oluline töö- ja puhkeajast Tallinna Konverentsid
 • Töölepingu seaduse koolitused Tartu Kutsehariduskeskuses
 • Töövaidluskomisjonis enim vaidlusi tekitanud probleemid ettevõtja vaatenurgast EASi Ärimentor programmi mentorklubi
 • Erinevad lepingud töösuhetes EASi Ärimentor programmi mentorklub
 • Ajujahi mentorlus, MyOwenSheep tuli edukale neljandale kohale
 • TLS – Kuidas maandada ettevõtte riske läbi töökorraldusreeglite Tartu Ettevõtlusnädalal Dorpatis
 • Erinevad lepingud töösuhetes Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus MTÜ

Aastal 2013 tehtud olulisemad tööd

 • Sekretäri-juhiabi kursus Tartus 157 tundi (8 gruppi)
 • Bürootöötaja koolitus Põlvas (1 grupp)
 • Bürootöötaja koolitus Võrus (1 grupp)
 • Ettevõtluskoolitus Tartus 84 tundi (1 grupp)
 • Ettevõtluskoolitus Põlvas (1 grupp)
 • Ettevõtluskoolitus Võrus (1 grupp)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Tartus (10 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus Põlvas (2 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine väljaõppekoolitus Tartus (10 gruppi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine väljaõppekoolitus Põlvas (1 grupp)
 • Klienditeenindus Tartus 80 tundi (1 grupp)
 • Tööklubi Tartus 30 tundi (Töötukassa hange)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus 80 tundi (Töötukassa hange)
 • Tööalane motivatsioonikoolitus Räpinas 80 tundi
 • Andragoogika kursus Tartus 210 tundi
 • Töölepingu seaduse koolitused Tartu Kutsehariduskeskuses
 • Töölepingu seaduse koolitused Tartu Ärinõuandlas
 • Töölepingu seaduse koolitused Tartu Rahvaülikoolis
 • Virtuaalse viisakuse koolitused Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu liikmetele (Tartu, Võru, Viljandi, Valga, Otepää)
 • Ametialane etikett Tartu Ettevõtlusnädalal Atlantises
 • Dokumendihaldus väikeettevõttes Tartu Ettevõtlusnädalal Atlantises
  TLS – Kuidas maandada ettevõtte riske läbi töökorraldusreeglite Tartu Ettevõtlusnädalal Dorpatis

Aastal 2012 tehtud olulisemad tööd

 • Tartu Rahvaülikoolis loengud: “Elukestev õpe” meetme “Täiskasvanuhariduse rakendamiseks” (Töölepinguseadus)
 • Andragoogika kursus 210 ak
 • Mentorlus kahele alustavale firmale
 • Koolitused Tööklubile Põlvas ja Võrus (Kalviti OÜ)
 • Tööklubid 4 tk /Töötukassa Tartumaa osakond/
 • Töölepingu seaduse kiirkursus Tartu korstnapühkijatele
 • Motivatsioonikoolitused Põlvas, Võrus (Kalviti OÜ)
 • SA Tartu Loomemajanduskeskus: “Ettevõtte asutamine, tööõigus ja lepingud. Äriplaani koostamine”
 • Tartu Rahvaülikoolis “Inimressursside arendamise rakenduskava” “Tööseadusandlus”
 • Koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega „Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus“
 • TI Väikeettevõtjate esindajatele ESF programmi “Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhte kvaliteedi parandamine 2010-2014” raames Narvas, Jõhvis, Viljandis, Raplas, Võrus, Valgas
 • Teeme koostööd N.O.R.T. Koolitusega
 • “Sekretär-juhiabi kursus”  163 ak sihtgrupp tööotsijad (tellija Töötukassa Tartumaa osakond); osalesid ka erinevate asutuste töötajad
 • “Mida panna supi sisse, et see maitseks kõigile ehk töökorralduse reeglite koolitus/SA Tartu Teaduspark/
 • Teabepäevtäiskasvanud koolitaja kutse taotlejatele:“Minu kogemusi kutse taotlemisel. Kutse ja koolitajakarjäär/ESF programm“Kutse süsteemi arendamine“ SA Kutsekoda/ ANDRAS
Advertisements