Tagasiside

Kristi,
Jäin Teie koolitusega väga rahule.
Juba eile sain tööl koosolekut protokollides kasutada Tiina poolt antud
protokolli näidist.
Olen kindel, et igapäevases töös läheb omandatud uusi teadmisi alati tarvis.

Suur tänu!

Mai 2011 Dokumendihaldus Tartu KHK
Koolitusel meeldis:
…,
et lektor oskas rahvast kaasata ja toimus elav arutelu. Kõik jagasid oma kogemusi. Huvitav oli kuulata.
Sõbralikud perenaised, sirutuspausid mõne aja möödudes.
et lektor oli hästi sõbralik, tempo piisav (ei kiirustatud), tõi näiteid reaalsest elust (ei olnud lihtsalt kuiv teooria).
Märts 2011 Klienditeenindus
et toodi palju „elulisi“ näiteid, ajagraafikust peeti kinni, lektorid püsisid teemas.
et suunati kasutama infoallikaid, kust saab täpsemat teavet.
Meeldivad juhendajad ja oskuslik ning huvitav koolituse läbiviimine.
Lihtsaks ja arusaadavaks seletatud, vormistatud, kokku planeeritud.
Kerge kuulata. Arusaadav ja huviäratav esitlus. Olen väga rahul.
Aitäh eile lõppenud koolituse korraldamise eest! See koolitus sujus väga hästi. Meeldis, et see oli korraldatud just ettevõtte huvidest lähtudes. Suur tänu!
Jaanuar 2011 Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24 h koolitus
…,
Näited dokumentide kohta, positiivne meeleolu lektorite poolt.
Lektorid heade teadmistega ja kompetentsed.
Seletused olid nö arusaadavas keeles. Sõbralik suhtumine läbiviijate poolt.
September 2010 Dokumendihaldus ja ärietikett
…,
Lektorid olid väga toredad ja asjalikud. Kõik oli väga tore.
Koolitusel meeldis hea organiseerimine, loodi meeldiv õhkkond organiseerijate poolt.
Koolitusel meeldisid lektorid, kes vürtsitasid oma juttu ka näidetega elust.
Koolitusel meeldis lektorite poolest Ülo Ustav ja Neenu Pavel, väga lahe oli neid kuulata.
September 2010 Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24 h koolitus
…,
Kõik – tuleks hea meelega veel!
Väga ladus lektor, hea kuulata.
Mulle väga meeldis NEENU PAVELi esitlus ja see, et ta tõesti räägib „inimese keeles“!!!
Väga kompetentne koolitaja, meeldiva ja huvitava kõnekasutusega.
August 2010 Kas tõlgendame TLS ühtemoodi?
Veronika,
Koolitus oli väga hästi üles ehitatud ning seal käsitletud teemad olid täpselt need,  mis mind praeguses töös toetavad. Koolituselt saadud materjale kasutan oma igapäevases töös pidevalt ning nendest on suur abi. Sellest koolitusest on tulevikus kindlasti palju abi ka teistel töötutel.
Juuni 2010 Täienduskoolitus bürootöötajatele
Anu,
See oli minu elu parim koolitus. Edu Teile!
Juuli 2010 Täienduskoolitus bürootöötajatele  
Kristel,
Augustist olen tööinimene. Pean ütlema, et kindlalt mõjus neile minu värskelt läbitud koolitus, mida sealne personalijuht kohe tähele pani ja küsis selle kohta. Kiitsin!
Suured tänud veelkord toreda koolituse eest.
 Mai 2010 Täienduskoolitus bürootöötajatele
Miia,
Tänan põhjaliku koolituse eest. Koolitus oli väga professionaalsel tasemel ja materjalid ajakohased. Korraldajad on väga meeldivad inimesed.
Märts 2010 Täienduskoolitus bürootöötajatele
Advertisements