Koolitajad

tints.pngTiina Leosk

 • Alates 2009 aastast OÜ Leoski Tööõigusabi Leoski Koolituse juhatuse liige, koolitaja
 • Lõpetanud aastal 2005 Audentese Ülikooli, BA ärikorralduse
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 7
 • Lõpetanud 2016 aastal kogemusnõustajate koolituse 
 • 10 aastat töökogemust suurettevõtte personali- ja koolitusjuhina
 • Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 1993
 • Alates 2008 Lõuna regiooni töövaidluskomisjonides kaasistuja
 • Pikaajaline kogemus alustavate ettevõtjate mentorina (Ajujahi tiimidel, Tartu Ärinõuandlas jm)
 • Koolitusvaldkonnad: koolitajate koolitus, ettevõtlus, personalitöö, töötervishoid ja tööohutus, tööõigus, töötajate juhtimine, juhendamine ja motiveerimine

Kaire Lindebergkaire1.jpg

 • Alates 2013 Leoski Tööõigusabi OÜ Leoski Koolitus juhiabi koolitusjuht-lektor
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6
 • Pikaajaline praktiline töökogemus suurettevõtetes personalijuhtimise ja klienditeeninduse valdkonnas
 • Tartu Ülikooli akadeemiline kõrgharidus, õppinud 1995-1999 aastal majandusteaduskonnas
 • Diplomiõpe reklaami- ja meedia alal
 • Koolitusvaldkonnad: personalitöö, ajajuhtimine, klienditeenindus, etikett, sekretäritöö

Ege Jaanso

ege

 • Ettevõtja alates 1998. aastast. Juhtinud ja nõustanud ettevõtteid väga erinevates valdkondades.
 • Lõpetanud aastal 2005 Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal. Diplomitöö teema: väikeettevõtete toetamine Eestis.
 • Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2012 aastast.
 • Ligikaudu 6 aastat töökogemust Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonna peaspetsialistina.
 • Analüüsinud ja menetlenud ligikaudu 2500-3000 äriplaani.
 • Koolitusvaldkonnad: ettevõtlusega alustamine, äriplaani koostamine.

Raiko Leosk

raiko.png

 • Lõpetas 2011 Tartu Maaülikooli energiakasutuse eriala magistriõppe
 • Alates 2006 Elektrilevi OÜ-s töödejuhataja
 • Kogemus koolitajana aastast 2010

 

Talvi Märja

PhD Talvi Märja (andragoogi kutse V tase) alustas täiskasvanute koolitamisega 1970. aastate teisel poolel ENSV Kergetööstuse Minitsteeriumi Juhtimissüsteemide Projekteerimise ja Konstrueerimise Büroos. 1986. aastal sai temast Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi (täna Tallinna Ülikool) andragoogika ja juhtimistöö kateedri juhataja. 1993. aastal omistati talle andragoogika professori tiitel. Peale koolitamise on ta aktiivselt osalenud ka täiskasvanuhariduse valdkonna teadus- ja arendustegevuses ning täiskascanuhariduse poliitika kujundamises. Talvi Märja on olnud aktiivne osaleja rohkem kui 90-l teaduskonverentsil, avaldanud üle 60 teadusartikli, koostanud raamatud “Educational Leadership and Social Change” (1996, New Delhi), “Jäljed. Meenutusi täiskasvanuhariduse lähiajaloost Eestis” (2000), “Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood” (2008). On “Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks” (2003) üks autoritest. ETKA Andras tegevuses osaleb ta alates selle asutamisest 1991. aastal (kuni aastani 2003 oli ta juhatuse esimees).

Veronika Kruustik

veronika.png

Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001, 2008, ISO 14001: 2004, EVS18001:2007, (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.

Liy Teras

lyi.png

Lõpetanud 2001. aastal Tartu Ülikoolis diplomiõppe ja täiendanud ennast 2008. aastal Tallinna Ülikoolis juhtimise valdkonnas. Ta on haridusvaldkonnas nii teoreetik kui ka praktik, millest üle 20 tööaasta on pühendunud sotsiaalpedagoogika ja kasvatusteaduste erialadele. Osalenud ettevõtjana ja meeskonnaliikmena erinevates haridusprojektides, kultuuriettevõtluses ning organisatsioonikäitumise arendusmeeskondade töös. Omab rahvusvahelist koostöökogemust hariduse vallas. Lektorina tegustemise pikaajaline praktiline kogemus järgmistes valdkondades: konfliktid, suhtlemine ja koostöö, enesetundmine ja eneseregulatsioon, vestluskunst, avalik esinemine, etikett, tööstress, töötervishoid, pedagoogika.

ENA DRENKHAN

 • täiskasvanute koolitaja, tase 7;
 • Pikaajaline töökogemus kutse- ja täiskasvanuhariduses õpetajana, koolitajana ja õppetöö korraldajana;naine.jpg
 • Pikaajaline kogemus projektijuhina ja projektitaotluste koostajana;
 • Bakalaureusekraad ökonoomikas ja ettevõtluses Eesti Maaülikoolist ning magistrikraad hariduskorralduses Tartu Ülikoolist;
 • Koolitusvaldkonnad: ettevõtlus ja ettevõtlikkus, projektijuhtimine, täiskasvanuharidus, võtmepädevuste arendamine.

 

Advertisements