Tänud

Tänan märkamast, suured tänud kõigile minu toredatele õpilastele, kõigile koostööpartneritele: ETK ANDRAS, Haridus-ja Teadusministeerium, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartumaa Töötukassa, Võrumaa Töötukassa, Põlvamaa Töötukassa, Valgamaa Töötukassa jne.., samuti tänan oma võrratuid kolleege.Lilled A58A6CE9-8E59-4A31-845B-F4ABA4AF2700.JPG

Advertisements

Mis on summeeritud tööaja arvestus?

Läksin uude töökohta tööle ning sain töögraafiku. Graafikus olen tööl korrapäratult ning ka tööpäevad langevad nädalavahetustele. Töötunde tundub samuti palju olevat. Kas nii võib?

Vastab Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja: Kirjeldusest lähtuvalt eeldan, et asusite tööle summeeritud tööajaga. Summeeritud tööaja arvestust kasutatakse eelkõige töötamisel tööajakava ehk graafiku alusel.

Töölepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku neile olulistes töötingimustes. Üheks selliseks tingimuseks, milles tuleb saavutada kokkulepe on tööaeg, mis peab sisalduma töölepingu kirjalikus dokumendis. Töölepingu seadus eeldab, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg).  Tööandja ja töötaja on vabad kokku leppima neile sobivas tööaja pikkuses ja korralduses. Töölepingu seadus lubab pooltel kokku leppida, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt (summeeritud tööaeg).

Summeeritud tööaja puhul ei ole töötaja tööaja jaotus arvestusperioodis ühtlane ehk töötaja võib töötada ühes nädalas rohkem tunde ja/või päevi kui teises. Tööaja summeerimisel võivad graafikujärgsed tööpäevad langeda ka riigipühadele või nädalavahetusele. Kui riigipühadel töötamine tasustatakse 2-kordselt, siis nädalavahetusel töötamist täiendavalt ei hüvitata.

Summeeritud tööajas kokkuleppimisel peab tööandja andma töötajale teada tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Näiteks peab töötaja teadma, mis perioodi kohta on tööajakava koostatud, millal ta järgmise tööajakava teada saab ja kui pikk on tööaja arvestusperiood. Summeeritud tööaja arvestuse korral arvestatakse tööaega arvestusperioodi lõpul (st 1, 2, 3 või 4 kuu lõpus selgub, kas töötajal tekkisid ületunnid või tekkisid alatunnid). Oluline on, et töötaja tööaeg kokku lepitud arvestusperioodi lõpuks keskmiselt ei ületaks 48 tundi 7-päevase ajavahemiku kohta. Lisaks peab tööandja jälgima, et töötajale oleks tagatud igapäevane puhkeaeg (vähemalt 11-tundi järjestikkust puhkeaega 24-tunnises vahemikus) ning iganädalane puhkeaeg (tööaja summeerimisel 36 tundi järjestikkust puhkeaega 7-päevases vahemikus).

Seega summeeritud tööaja arvestus tähendab seda, et tegelik tööaeg võib päevade, nädalate ja kuude lõikes kõikuda nii üle kui alla kokkulepitud tööaja, sest kokkulepitud töötundide arv peab kokku tulema alles arvestusperioodi lõpuks. Nii võib tööaeg olla ühes kuus väiksem või suurem kokkulepitud tööajast ning tööpäevad võivad langeda ka nädalavahetusele. Summeerimisperioodi lõpuks peab töötajale olema tagatud töölepingus kokkulepitud tööaeg ja sellele vastav töötasu.

est

Artikkel võetud:  http://www.tooelu.ee/et/uudised/1714/mis-on-summeeritud-tooaja-arvestus

ÕPPIMINE SEOB PÕLVKOND

Taas on kätte jõudmas täiskasvanud õppija nädal (TÕN). Sel korral siis juba 20. ja juubel!

19. – 26. oktoobril 2017 toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Mida tehakse siis sellel nädalal? Traditsiooniliselt populariseeritakse elukestvas õppes osalemist, tutvustatakse erinevaid õppimisvõimalusi ja tunnustatakse nii parimaid õppijaid, koolitajaid kui ka koolitussõbralikke organisatsioone.

Selle aasta TÕNi slõuganiks on:“ õppimine seob põlvkondi“. Oskusi, mis väärt teistega jagamist on meil kõigil. Kuna meie ühiskond muutub nii kiiresti, et raske on kõike hoomata aitab rajal püsida kahtlemata pidev enesetäiendus. Eriti tööturul kindlana püsimiseks on vaja ennast pidevalt täiendada. On rõõm tõdeda, et ka paljud ettevõtted on seda mõistnud ja panustavad üha enam oma töötajate koolitamisele. Selleks on tänases Eestis vägagi palju võimalusi, tuleb need lihtsalt üles leida. Tasuta koolitused on kahtlemata ühed mida saab pakkuda-võimaldada oma töötajatele.

Põlvkondade vaheline õppimine on protsess, mis toimib igapäevaselt. Kas siis teadlikult mõnda oskust omandades või alateadlikult nii, et isegi aru ei saa, et õppisime taas endale ühe oskuse. Tavaline on meie ühiskonnas, et lapselaps õpetab vanaema (digioskused) ja samas vanaema- vanaisa õpetavad lapselapsi (käsitöö, erinevad kultuuripärandid jms).

Luuletaja Leelo Tungal on kirjutanud väga ajakohase luuletuse:

Raamatul on aku tühi

Põnn sai pihku raamatu.

Uurib kaasi, torus suu –

Pole klahve, pole nuppe,

Pole mingeid juhtmejuppe…

Paneb püsti, küliti:

Kus võiks olla lüliti?

Näpitud ei ole vähe,

Aga käima ta ei lähe…

Katsub siit ja katsub säält:

Pilt ei liigu, pole häält.

Kas või näpud katki nühi…

Selge: tal on aku tühi!

Tegite järeldused, tore! Loodan, et meie lapsed ja lapselapsed ei lähe akna juurde ja õues lindu nähes ei hakka teda suuremaks suumima. Praktilised oskused ja talupojatarkus pole Eestlasi iial hätta jätnud, sestap ka nüüd on vaja järjest rohkem õppida ja loomulikult elukestvalt.

Üksteisele õpetamine lähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi (ANDRAS).

Olles ise täiskasvanute koolituskeskuses (Leoski Koolitus) koolitusjuhiks-lektoriks, näen igapäevaselt täiskasvanud õppijaid kes lahkuvad koolitustelt säravate silmade, positiivse tunde ja täienenud oskustega olles kindlamad ja motiveeritumad kui varem. Kaovad ära nii madal enesehinnang, kui tunne, et ma ei tea, ei oska, ei saa aru. Selline täiskasvanu on kahtlemata tunduvalt produktiivsem töötaja ja hea rõõmsameelne kaaslane kaastöötajatele.

TÕN 2017 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Õppida, õppida, õppida (Lenin) . See on see, mis meid tänapäeval õnnelikuks teeb! Erinevate koolituste info leiate: http://www.andras.ee/et/event-calendar

Huvitavat täiskasvanud õppija nädalat!

Kaire Lindeberg

Koolitusjuht-lektor

(Elva Postipoiss 30.09.2017)